Sist oppdatert
19.04.2024 8:45

- i går

-
STEINALDER
- VIKINGTID
- NYERE TID


- GAMLE BILDER
- GAMLE POSTKORT
- GAMLE HUS

- FILMKLIPP
- LOFOTFISKET

- PÅ FOLKEMUNNE
- MUSIKK
- KUNST
- KULTUR
- IDRETT

- SAGN & MYTER

- DET GAMLE
  VAAGAR OG
  TINGSTEDET     KJEFSØY


- BØKER OM   SVOLVÆR

- SLEKTS
  FORSKNING


NYTTIGE LINKER

- EPOST

SVOLVÆR
INNBYGGER
FORENING

KLIKK HER

Svolvær Idrettslag

Svolvær byteater

KIRKEGÅRDEN
.
SVOLVÆR KIRKEGÅRD VELFORENING


HISTORIELAG

.
VÅGAN HISTORIELAG
- Svolværkalender
- Årbok for Vågan


GIMSØY
HISTORIELAG


MUSEUM
.
LOFOTEN KRIGSMINNE MUSEUM

LOFOTMUSEET


 Nu kan det søkes om tilskudd fra
Svolvær Historielag til ulike prosjekterStyret i Svolvær Historielag har besluttet å fordeler litt penger til lag og foreninger i Svolvær som har prosjekter på gang som kommer allmenheten tilgode. Prosjekter med historisk betydning og prosjekter som inkluderer barn
og ungdom blir prioritert.

Søknad kan sendes til Bjørn Kenneth Hansen,
epost; bjorn.kenneth.hansen@gmail.com eller til
Viggo Berg, epost; viggo@conit.no

Søknadsfrist 1.Juni 2024
Vi gir så lenge det er penger i potten.


13.0424
Søkere til nu:

Svolvær Skoles Musikkorps drill som har fått litt økonomisk støtte til nye uniformer og til reiseutgifter i forbindelse med drill stevne i Stjørdal på Trøndersk mesterskap i drill 19-21 april. FACEBOOK


Svolvær KirkegårdS Velforening
Har fått penger til Svolvær kirkegård. Pengene skal brukes til vedlikehold av kapellet. Kapellet på kirkegården trenger et etterlengtet vedlikehold, bordkledningen er så dårlig at den må skiftes ut. SVOLVÆR KIRKEGÅRDS VELFORENINGSvolvær Historielag har i de siste årene støttet
noen få prosjekter i Svolvær som gangner byens befolkning med noen kroner.

Klopping i Svolværmarka, brua i Svolværvannet, Barneparken og foreningen Svolvær Lysets By.

I mars 2024 har vi valgt å gi et lite bidrag til Tone Aalstad for det fantastiske arbeidet hun gjør på Facebooksiden, Gamle Svolvær.

Hun er meget kunnskapsrik angående Svolværs historie og er dyktig til å hente frem informasjon om gamle dager, uansett hva det måtte være.

Vi vet at det er et nitidig arbeide og at hun bruker mye av sin fritid på facebooksiden.

Dette synes vi er helt fantastisk og har derfor i dag gitt henne en liten påskjønnelse for det arbeidet hun gjør.Gamle Svolvær -på FacebookVeldig aktiv og meget historierik facebookside om gamle Svolvær.

GAMLE SVOLVÆR PÅ FACEBOOK
Bykiosken

Det er kommet opp informasjon på kiosken om dens opprinnelse og hvem som har bidratt til å realisere den.

Infoplakat bykiosk
Sommeren 2022 fikk historielaget satt opp informasjons plakat på kiosken som sier litt om dens historie, på norsk og engelsk, og hvem som har bidratt til å realisere denne kopien av gamle Svolvær Bykiosk.Svolvær Bykiosk

Rundt 1900 tallet var
det en stor ansamling
av kiosker rundt torgområdet i Svolvær.

Den kiosken som i
størst grad satte sitt personlige preg over torgområde var etter manges mening,
Svolvær bykiosk.

Peder. J. Rødsand drev kiosken i ca. 10 år før han i 1925 solgte den
til Ragnar Lichtwark.

BYKIOSKENMinnekors etter første person fra Svolvær

Christoffer Olessoen het den første personen fra Svolvær som vi kjenner navnet på. Han døde her i 1569 og han må ha vært en høyt aktet person. Den vanlige mann ble ikke æret på en slik måte. De som skilte seg ut fra den vanlige fiskerbonden på den tiden var enten embetsmenn eller knaper.

Minnekorset som er fra 1569 og befinner seg ved Tromsø Museum er dekorert på begge sider. Minnekorset regnes for å være svært verdifult.

I 2007 dannet historielaget en arbeidsgruppe for å få minnekorset til Svolvær Kirke.

MINNEKORSET


Minnekorset - til Svolvær Kirke
.

Avdukingen skjedde søndag den 22. februar 2009 etter gudstjenesten

Svolvær Historielag og arbeidsgruppen for tilbakeføring av minnekorset hadde gitt det ærefulle oppdraget i å avduke minnekorset, til lederen for Vågan Historielag, Arnold Nygaard.

AVDUKINGENSvolvær, Lysets by!


Foto: Ronny Nilsen

"Svolvær Lysets By", en forening under Svolvær Innbyggerforening ble stiftet i 2011, - og samme år ble de første fiskehjellene i havna belyst, og allerede høsten 2013 var Svolvær godt igang med å etablere seg som "lysbyen" i regionen.

WWW.LYSETSBY.INFO

Følg prosjektet på FACEBOOKBli medlem i Svolvær Historielag
Historielaget arbeider for å synliggjøre Svolværs historie gjennom denne nettsiden.

I tillegg har vi har tatt på oss prosjekter som å få tilbake kulturminne til byen som var oppbevart ved Tromse Universitets museum, og bygging av en kopi av Svolværs gamle bykiosk.

Ser du deg ikke tid til å engasjere deg, men allikevel ønsker å støtte historielaget, så kan det gjøres enten gjennom å tegne MEDLEMSKAPeller gjennom GRASROTANDELEN
Medlemskontigenten er på Kr. 200,- pr år., og kan betales til Kto. nr. 5373 05 39343


HISTORIELAGET LIGGER FOR TIDEN I DVALE.
ØNSKER DU Å VEKKE DET TIL LIVET IGJEN SÅ TA KONTAKT MED BJØRN KENNETH HANSEN ELLER VIGGO BERG.Rorbusystemet på 1800 tallet

Det gamle handelsentret Svinøya. Tegning av Lars Thodal Walnum Berg fra 1858.

Konflikt eller samspill?
Hovedfagsoppgave i historie ved Universitetet i Tromsø 2004
Per Rogne


Det årvisse fisket etter skrei utenfor Lofoten har hatt stor betydning for norsk og nordnorsk økonomi gjennom tusen år. Det har også spilt en vesentlig rolle i landets og landsdelens historie og kultur.

Per Rogne følger utviklingen på 1800 tallet sett fra rorbua. Her møttes fiskerne og vareieren, to av de viktigste aktørene under lofotfisket, med
hver sine interesser.

For fiskerne var rorbua stedet der de spiste og sov og stelte sin utrustning. For væreieren var rorbua en vesentlig kilde til inntekt som også sikret kunder til butikken hans.

RORBUSYSTEM 1800 TALLETPdf

VÅGAR
- Den gamle byen i Nord-Norge
Vi vet at "Vågar" tidlig var et sentrum i Hålogaland, men det har hersket uklarhet om hvor gammelt dette sentret virkelig er,
-og hvor det lå.


Den nu avdøde historieinteresserte Henrik Fauske fra Svolvær, hadde i en årrekke drevet undersøkelser og tolkninger om dette spørsmålet igjennom gamle skrevne kilder.
Tegning: T. H. Kittelsen.
I artiklene HVA VAR DET GAMLE VÅGAR og DEN GANG DET VAR KONGER I HÅLOGALAND
kan du lese hans tolkninger om dette.

Vi har samlet Henrik Fauskes artikler på side sammen med artikler om arkeologiske funn i området rundt Molldøra. Deriblant fra tingstedet på Kjepsøy.

GAMLE VÅGAR - ARKEOLOGISKE REGISSTRERINGER  


Svolvær -et kultsted i førkristen tid
Luftige tanker om Fløyfjellet, Svolværgeita og byens betydning i hedensk og førkristen tid. Svolvær ligger ved foten av Fløya og Fløyfjellet med det spesielle utspringet ”Svolværgeita”.

Hvordan disse navnene er blitt til vet vi ikke men mange har hatt tanker om opphavet til disse navnene opp gjennom årene, uten at man har fått tilfredsstillende klarhet i navnenes betydning og opphav.


Dette gir inspirasjon til fortsatt å fundere, men om man kommer nærmere en sannhet vil man vel aldri få rede på.

Når det gjelder navnet  ”Svolværgeita” så er det et relativt nytt navn på dette utspringet i Fløyfjellet da vi vet at ”geita” fra gammelt av ble kalt ”Kjerringa og Kailln” eller Svolværguri , Svolværgygra eller jotunkvinnen.


KULTSTED 
Lofotraidet 75 år
Først publisert i 2016

Om morgenen den 4. mars for 75 år siden ankom fem britiske destroyere og to troppetransportskip Lofoten med 500 engelske soldater og vel 50 norske spesialsoldater, innledet konferanser Ole Petter Refsahl markeringen i Lofoten kulturhus.

Engelske landgangsprammer ved Kjølelagret i Svolvær.
400 tilhørere fikk en grundig innføring i dramatikken:

– Lofotraidet hadde stor betydning.


LES MER
LOFOTPOSTEN +
04.03.2016


Bilde: Engelskmennene legger
til ved det gamle kjølelageret i Svolvær.
Foto: Lofotposten
.

-Se og samleside om Lofotraidet i LOFOTPOSTEN
-Se og Lofoten Krigsminnemuseum LOFOTRAIDET


Parret sløyd og Lofotraidet

Sløydtimene på Svolvær skole har vært et utmerket sted å lære også lokalhistorie om Lofotraidet for nøyaktig 75 år siden.De rundt 50 elevene i klassene 9A og 9B ved Svolvær skole har vært heldige og hatt den pensjonerte sløydlæreren Leif Langnes (74) fra Kabelvåg som vikarierende sløydlærer i vinter.


Leif har vist at det å parre sløyd-opplæring med lokalhistorie, går utmerket.

Vi har lært masse om Lofotraidet,
og det har vært moro å delta i dette teoretiske og praktiske prosjektet til læreren vår, sier elevene til Lofotposten.

LES MER
LOFOTPOSTEN 05.03.2016 PDF


LOFOTPOSTEN + 06.03.2016


70 år siden Lofotraidet

Etter Lofotraidet 4 mars 1941 beordret Hitler tungt hærartelleri til beskyttelse av norskekysten. Tyske luftvåpen fikk ordre om å skjerpe innsatsen i kyststrøkene og da særlig i Lofoten.


Dette var starten på et omfattende arbeide med å bygge bunkre, festningsanlegg og maskingeværstillinger blandt annet i Svolvær. Svolvær er derfor den by i Norge som har flest bunkre, stillinger, tunneler etc. på 2 kvadratkm. LES MER


Deres nest eldste sønn Tore ble og sendt til Grini som
straff for at broren dro til England. Foto: Privat

Etter engelskmennenes raid ble flere svolværinger sendt til Grini og flere hus i byen ble brent ned.

Her ser vi huset til Konrad og Berthe Tobiassen som ble brent pga. av at deres sønn Kåre dro sammen med de engelske soldatene tilbake til England.

Lover å ikke senke hurtigruta
Den kan trygt komme til land i dag, vi har ikke noen slike våpen, og vi skal ikke beskyte den skuta når den kommer inn her, sier Major Trond-Magne Hansen, sjef for innsatsstyrke Claymore i Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16.

Slik så det ut da soldatene inntok Lofoten anno 2011: LES MER - SE VIDEOSvolvær Kirke 75 år i 2009
Først publisert 2019


Det var en storstilt gave Svolvær by mottok av sine innvånere den 25. april 1934.I 2009 var det 75 år siden folket i Svolvær bygde sin egen kirke.

Og det må vel sies å være noe nær enestående i landet at en menighet makter å bygge en slik kirke bare ved frivillige gaver uten en øres utlegg av offentlige midler skriver Olav Alsvik i boken om Svolværs historie.

JUBILEET OG KIRKENS HISTORIE
 


Minnekorset fra 1569 som henger i Svolvær kirke holdes under oppsyn.

Minnekorset etter Christoffer Olessoen, -den første personen fra Svolvær som
vi kjenner navnet på, holdes hele tiden under oppsyn for at ikke korset skal forringes og bli ødelagt.

Klimatiseringsmiddel og ny programvare til datamaskin som leser av fuktigheten inne i monteret til minnekorset, er skiftet ut.


Hans Bjørnstad sjekker at alt er som det skal være med ny programvare. Foto: Bjørn Kenneth. Hansen.

Hans Bjørnstad ved Svolvær Brannstasjon har siden minnekorset ble plassert i Svolvær kirke i 2009 lest av tekniske data som forteller hvordan luftfuktigheten inne i monteret har vært, og videresendt dataene til Tromsø museum

Utifra målingene har luft-fuktigheten vært tilfred-stillende

Nu monteres ny programvare i pc som skal gi enda mer nøyaktige data, samt at det er skiftet batteri i "føleren" som måtte bestilles fra Danmark.

På bildet nedenfor ser vi datamaskinen som har samlet data om luftfuktigheten.MINNEKORSET

KULTURSKATT HJEM TIL SVOLVÆR NRK 06.02.09

Kort tid etter at programvaren var instalert, i november 2015, ble minnekorset og monteret kontrolert av konservator John Hansen fra Tromsø Museum, -som ikke fant noe å bemerke. John Hansen var og den som overleverte MINNEKORSET i 2009.

Utgiftene vedrørende kontroll og skifting a klimatiseringsmiddel kom på
Kr. 4.159,- som ble betalt av Svolvær Historielag.

De gamle HurtigruteskipeneDe gamle skipene får en ny æra gjennom penselen til Finn Danielsen.

Flere har fått øynene opp for denne begavede skipsmaleren.

SE MALERIENE
Svolvær Bykiosk er solgt.


Svolvær bykiosk. Foto: Bjørn Kenneth Hansen.


Svolvær Bykiosk er solgt til Ceto Eiendom AS.

LOFOTPOSTEN 22 mai 2018


SVOLVÆR BYKIOSKReform av Svolvær 1908


Reform er antagelig den første båten i stål som
er bygget i Svolvær.

Det var Svolværs Smede
& Maskinværksted som stod for byggingen.

REFORM


Steamer av Svolvær


En pærle fra vår kystkultur:

Treskjøyten <<Steamer>> av Svolvær med dampmaskin.

Harald Blomstrand har lagt ned et betydelig arbeide for å bringe den gamle dampmaskinen fra The Lune Vally Engeneering Co i Lancaster, England, til heder og verdighet.

STEAMER
De første flybildene av Svolvær

De aller første flybildene
av Svolvær som ble presentert i ukebladet "Allers" en gang før
andre verdenskrig
.

Bildene finner du under linken NYERE TID >
DE FØRSTE FLYBILDENE

Du finner i tillegg en artikkel om BYFERGA som gikk til Svinøya helt fram til 1963.
SE OG: SKIPSTRAFIKK og MINNER OM BÅTER


Svolvær badestrand

Til glede for både barn og voksne, svolværinger og besøkende er denne perlen av en badestrand som ligger bare noen minutter utenfor selve bykjernen både blitt forskjønnet og gjort større.
På iniativ fra nu avdøde, Ernst Wangsvik og Svolvær Innbyggerforening har det vært en storstilet dugnad på badestranda slik at stranda nu er 3 ganger så stor som før. Store mengder stein er ryddet vekk. Toelettene er malt og søppeldunker satt ut og det neste som står for tur er solterasser plassert oppimellom steinene i bakkant av stranda.
LES MER - SE PANORAMABILDE


Hundre år med Rødsand


Fire generasjoner: Asbjørn Rødsand, Peder Jakobsen Rødsand, Andreas Rødsand (på fanget) og Per Jul Rødsand, fire generasjoner. Foto er hentet fra boken om bedriften «Hundre år med endring og engasment»

Det begynte med at Peder Marelius Andreassen Rødsand (senere Peder Jakobsen Rødsand) dro sørover og begynte å arbeide i Lunde forlag. Jakobsen Rødsand var født i Vesterålen, og arbeidet flere år med salg av religiøs litteratur for Lunde forlag. I denne perioden var han også innom Lofoten.

LES MER LOFOTPOSTEN 29.09.2015

Rødsandfamilien drev og SVOLVÆR BYKIOSK i ca. 10 år.

Siste dag på Lille
Et tilbakeblikk på et av Svolværs mest populære kafe og utested opp gjennom tidene av Våganavisa skrevet av Edd Medby.

LES HELE ARTIKKELEN I VÅGANAVISA 17.12.2014 Pdf.
Mørke hemmeligheter
En reportasje om bunkere etter andre verdenskrig fra Våganavisa skrevet av Mari Rokkan.

-MAN MÅ HUSKE å ha med seg minst èn lommelykt når man skal på bunkertur-gjerne to. Batteriene kan fort bli tomme, smiler William Hakvaag....
LES MER I VÅGANAVISA 19.11.2014 Pdf.Polarområdene og Lofotraidet

Lofoten Krigsminnemuseum med egen utstilling fra krigen i polarområdene og Lofotraidet.

Museet har i 2005 utvidet med over 100 km2 der de har fått plass til en unik utstilling fra krigen i
polarområdene.

Denne utstillingen har bidratt til ytterligere
international aner-kjennelse for museet og dets bestyrer William Hakvaag.

Men for de Svolværinger som ikke finner dette værd et museumsbesøk anbefaler vi utstillingen som omhandler Lofotraidet.

Her har museet klart å få ihende unike gjenstander som gjenspeiler engelsk-mennenes raid i
SVOLVÆR 4. MARS 1941

SE BILDER FRA BEGGE UTSTILLINGENE


William Hakvaag hedret for sin insats
med Lofoten Krigsminnemuseum.Foto: .

William Hakvaag skulle bare holde foredrag på Akershus festning, men kom hjem med
æresnål og diplom for sin innsats med Lofoten Krigsminnemuseum.

Hakvaag har lagt ned en omfattende innsats i å formidle krigshistorien gjennom Lofoten Krigsminnemuseum i Svolvær. Den svært rikholdige utstillingen rundt 2. verdenskrig er lagt merke til av mange, og nylig ble William Hakvaag invitert til Oslo for å holde foredrag for Norsk Våpenhistorisk Selskap på Akershus festning.

LES MER I LOFOTPOSTEN (For abonnenter)


Fotoarven etter Magnar Pettersen.

Svolvær Historielag har den glede å presentere noe av fotoarven etter Magnar Pettersen som eies av Randi Pettersen og som i dag er forvaltet av William Haakvåg.
Magnar Pettersen (1916-1996) var diskre, men kjent skikkelse i Svolvær. Idrettsmann, glimrende fjellklatrer, fotograf, motstandsmann og krigsveteran av 1940. Han ble også en av lederne i det lokale Heimevernet og var også tilknyttet forsvarets etterretningsvesen. I tillegg var han en dyktig fotograf, begynte tidlig og fotografere. Også med fargefilm, noe som må ha vært et innhugg i økonomien da det var kostbart. På bildet, som han trolig har tatt med selvutløser, sitter han med skrivemaskinen midt på 50 tallet.

FOTO MAGNAR PETTERSEN

Brannvesenet er ute med tiggerstaven for å berge kommunens historiske brannbil anno 1936.


Tigger om 35000 fra gode givere

Den første brannbilen i Vågan kan forsvinne fra kommunen dersom ei innsamling ikke lykkes, slik at den kan kjøpes tilbake for 35000 kroner, og bevares i Vågan.

Nå ber brannstasjonen om at private givere stiller opp slik at man får reddet kjøretøyet fra salg ut av kommunen.

Varabrannsjef Roy Charlsen forteller at dette var kommunens aller første brannbil, og den anses å være et historisk kjøretøy. Og et klenodium man vil bevare.

LES MER LOFOTPOSTEN 16.05.2014

18.05.2014
Bilen er sikret. En svolværing har bidratt med hele beløpet ifølge Roy Charlsen.

LES MER LOFOTPOSTEN 20.05.2014


Svolvær bykiosk åpnet på 17. mai

Svolvær bykiosk med sitt særegne kobbertak og sitt fine spir, som er levert av Svolvær Blikkenslagerverksted, ble tatt godt imot av byens befolkning.

Svolvær bykiosk åpnet på nasjonaldagen for salg av is, pølser og brus. Det var Svolvær idrettslag som stod for salget. Svolvær idrettslag var og de siste som brukte "forgjengeren" som denne nye bykiosken har hentet sitt uttrykk fra, etter at den ble nedlagt som aviskiosk.

Ledere for 17. mai komiteen, Stein Alsos foretok på et vis den offisielle åpningen av bykiosken, da han sa noen ord om kiosken til folkemassen som var samlet på Svolvær Torg.


LES MER OM ÅPNINGEN


Svolvær Historielag takker alle som har bidratt til realiseringen av bykiosken.

Vi takker Svolværs befolkning, Stokvik & Nøren, E. Nilsen Bygg, Fr Wangsvik, Nordic Last og buss, Byggmakker, Bil i Nord, Advokatfirma Robert Robertsen, Dalhberg & Sønner, Morten Design, Svenning AS, Expert, Lofothavn, Svolvær Blikkenslagerverksted, Økonor, Lofotposten, Nordland Fylkeskommune, Svolvær Innbyggerforening og Vågan Kommune.

Vi takker og alle som har stilt opp i ulike sammenhenger for dette spesielle prosjektet.

Tusen takk til dere alle!
Styret og arbeidsgruppen i Svolvær Historielag.


Svolvær Byvandrer cabaret
Fra Dompa til Kongstinden (via reperbanen)

10.02.2012
Den 4. februar 2012 slo "Byvandreran" til med en storslagen cabaret til fullsatt sal. Cabaeten ble godt motatt av publikum, noe som Våganavisa betegnet som en "solid hjemmeseier".


Opptak fra forestillingen i Lofoten Kulturhus, lørdag 4. februar 2012. Videoen er fra første del av
totalt 9 deler.


Mange fortellinger og episoder gjemmer seg bak den solide tittelen ”Fra Dompa til Kongstind (via Reperbanen)”. Forestillingen inneholder tekster fra 1920-tallet og framover til i dag. Det serveres også morsomme historier fra virkeligheten, samt nyere tekster med blikket rettet bakover i tid.


LES MER - SE DE ANDRE OPPTAKENE FRA LOFOTEN KULTURHUS
SOLID HJEMMESEIER - VÅGANAVISA


Kunstsidene


Se bilder av Kjeld Langfeldt som i en periode var driftsbestyrer ved Svolvær
Elektrisitetsverk
.

LANGFELDT
En folkedomstol ano 1970

Den venstreradikale bevegelse som vokste frem i Svolvær og omegn startet svakt i 1967 og på 70 tallet fikk SUF et betydelig fotfeste i den høyere skolen i Svolvær.

Drivkraften i det hele var den tragiske Vietnam-krigen
som da hadde rast i flere år. I 1968 ble SUF stiftet.

Det som kjennetegnet den venstreradikale bevegelse
var den voldsomme agressive framferden mot folk som hadde andre oppfatninger. De ble stemplet som klassefienden.

Dessuten, hadde du ikke et plettfritt rulleblad kunne du
bli ekskludert fra bevegelsen

FOLKEDOMSTOL


Svolvær Historielag deltok på frivillighets festival i Sentrumsbygget i Svolvær i 2006. Arrangementet som Frivillighets Sentralen i Vågan stod bak var meget godt besøkt.

FRIVILLIGHETS FESTIVAL 2006


Til toppen.
Svolvær Historielag 2004/2017
Amatørlaget Byvandreran

 Svolværsangen
 Vær hilset Svolvær,
 unge by ved Lofot-  havets bredder...
 MELODI/NOTER


Slektsgransking
Har du spørsmål angående gamle våganværinger, kan du kontakte slekts granskingsgruppen i Vågan Historielag.

Leder for gruppen er
Asbjørn Gabrielsen.
SLEKTSGRANSKING
Rødsand
I september 1915 åpnet Peder J. Rødsand
forretningen sin i Svolvar.
I dag fører fjerde generasjon virksomheten videre.
LES MER: Pdf format
SIDE 1 - SIDE 2


Tett mellom krigsminner i Svolvær.

Krigsminner over hele landet registreres. Lofoten krigsminnemuseum ligger godt an i løypa.

LOFOTPOSTEN
19.20.2015

På World66 Travel guide
finner du informasjon om Svolvær på engelsk. Her kan du legge ut tekst og bilde selv dersom man ønsker det.
WORLD66.COM

Senking av MIRA

Historisk stoff fra Lofoten
Jan Dagfinn Monssen fra Salten har sendt oss link til hans hjemmeside. Her er bl.a. Colbans Lofot-beskrivelse oversatt fra gotisk til latinsk skrift i sin helhet og Ole Juuls malerier som viser oss hvordan Svolvær så ut for mer enn 100 år siden.
LES MER PÅ HANS HJEMMESIDE