Sist oppdatert
27.01.2016 17:31
Hovedsponsor

FORSIDEN | Om foreningen | Navnet Svolvær | Stedsnavn| Bybilder | Attraksjoner | Bykart | Reise til Svolvær | FORUM
Økonor Svolvær

- i går

-
STEINALDER
- VIKINGTID
- NYERE TID


- GAMLE BILDER
- GAMLE POSTKORT
- GAMLE HUS

- FILMKLIPP
- LOFOTFISKET

- PÅ FOLKEMUNNE
- MUSIKK
- KUNST
- KULTUR
- IDRETT

- SAGN & MYTER

- TINGSTEDET    KJEPSØY

- BØKER OM   SVOLVÆR

 
Det gamle Vågar og tingstedet Kjepsøy

Registrerte funn
på Haversand, Brettesnes og
Kjefsøy


Fundet på Kjevsøy (grd. 24 br. 3) Vågan s. og prg., Nordlandning

Ved udgravning af en tuft foretaget af konservator H.E.Lund. Tuften var firkantet 6,3 x 5,5 m st. udvendig, 5 x 3 m st. indvendig med tynne kulturlag inde på Gulvet.

Se rapport, Journ. 171/53 = 103/55.

Ts.5051
Tuftefund fra Vikingetid (?) fra Kjevsøy, Vågan pgd.
a. Skiferhein uden ophængingshul, stavformed, firsidet 9,m7 cm l., 1.4 cm br,.
0,6 cm t. Sammenlimet af 2 dele.

b. Kljåstein (?) af sandsten, forbrændt, overbrudt gjennem det 1,3 cm vide hul, den ene del mangler, 19 cm l., 2,4 cm t., nu 10,7 cm.

Haversand, gnr. 24, brnr 1. Vågan prgd. Nordland Fylke. Ts. 4716.

Yngre steinalder.

a.
Huløks, flat, rektanguær av skifr, 10,3 cm l, 3,9 cm br. over eggen. Helt og vakkert eksemplar.

b. Huløks, av skifer, samme type som foregående, men overflaten vitret vekk, 7,6 cm l, 4,5 cm br. over eggen.

c. Meisel, liten, av skifer, av flat, rektangulær type, eggen sterkt skadet, 4,8cm l, 3,2 cm br.

d. Hulmeisel, liten av skifer av flat rektangulær type, eggen sterkt skadet, 4,2 cm l, 2,3 cm br.

e. Meisel, liten av skifer, sterkt vitre, tynn, spissnakket, toside, 5 cm l.

f. Bananformet kniv av grå skifer, 17,5 cm l., skaftet har en omløpende fure ved festeendeen og derunder to motstillede hakk. Helt og vakkert eksemplar.

g. Kniv, enegget av sort skifer (type Gjessing. fig. 73, men kortere skaft) 9,2 cm lang.

h. Kniv, enegget av grå skifer 10,6 cm l.

i. Kniv, liten enegget, gråfiolett skifer, 6,3 cm l.

k. Skaftet av en enegget kniv av sort skifer, 6,3 cm l.

l. Skaftet av en enegget kn9iv av sort skifer, 5,9 cm l.

m. Kniver, 9 fragmenter av eneggede skiferkniver, av gulgrå, grå, sortgrå og rød skifer, bl.a. 2 oddender.

n. Pilespiss, uten mothaker, av grå skifer, odden mangler, nu 6,7 cm l.

o. Spydspiss, med mothaker, av grå skifer, odden mangler, nu 6,1 cm.

p. Spydspiss, av grå skifer, avflaket på den ene side og i det hele nokså dårlig bevart.

q. Flint, 2 stykker, bearbeidet.

r. Bryne, firsidet, stavformet, overbrutt, nu 10,85 cm.

s. Firsidet, knokleformet bryne, overbrutt, nu 10,25 cm l.

t. Kleberkar, stump 0,9 cm t, stumpen er 7 x 3,5 cm st.
Funnet ca. 150 m fra husene, der er sot, lint og skiferavfall på stedet. Innsendt av Høy, Olav. Funnet av Høy, Lauritz. Eier, Høy, Lauritz .

Haversand Ts. 6639

Grovdatering yngre steinalder. Funnkategori: boplassfunn.
Steds/Gårdsnavn: Havensand, Gnr/Brnr: 24/1, Kommune Vågan. Kartreferanse: x2, Flyfoto: 4340AB2. Innskrevet: 20.04.75. Funnforhold: Funnet i forbindelse med jordarbeid, 1. i 1974, b.

“For 4-5 år siden, på steinalderboplass 190 m SØ for våningshuset. Jordsmonnet er brun tørr sandjord, kulturlaget omrotet p.g.a. pløying o.l., hvorved div. funn er gjort like under torvlaget, særl. i tiden 1930 - 1945.

Innsendt ved ØK- registrering v/Solbjørg Ellingsen for Olav Høy, 8322 Brettesnes. År: 1974. Andre opplysninger: Tidligere funn herfra Ts. 3806, Ts. 3820, Ts. 4716 a - t, Ts. 1960/230. Gave, Gjenstand, kort beskrivelse:

a. Fragment av blad av skiferkniv, tynn, lys blågrå med mørkere blågrå striper. Bevart langs eggen, hvor en svak bulning i den ene enden antyder overgang til odd. Defekt i begge ender og mot ryggen. Nuv. l. 7 cm, st.h. 3,3 cm.

b. Fragment av skiferkniv, mørk, ant. bruket før ferdig bearbeidelse, da eggens tilsliping er svært rung og ryggen hele 5 mm bred. Brutt ved skaft/hæl. Nuv. l. 5,2 cm.

Brettesnes Ts. 3670

To garnsøkk dannet av ovale rullesteiner med innhugget fure på langs. Den største har furen hugget bare på kortendene, mens den andre er hugget helt rundt. Dimensjonene henholdsvis 15 x 9,8 x 5,9 cm, og 10 x 8,5 x 5,4 cm. Funnet nedenfor ungdomshuset Brettesnes, Vågan, Nordland, ca. 12 m o.h. Gave fra Kjartan Borkvik, Brettesnes.

Håndskrevet notat

P. Simonsen 1951 org. u. DIVERSE

21. På eiendommen Solvang (grd. 24, br. 5, tidl Valvollen), ejer P. Pareli, findes en steinalder boplads, ca 150 m fra havet, ca 18 m o.h. ovenfor gården.

Herfra 3 spydspidser i U.O. (C. 21956) flere søk, heiner, vist også en øxe i Tromsø Museum. På gården opbevares et spyd af skifer, sort.

22. På Solvang ligger en stor, flad firkantet ligger til en skubbekværn, fundet tæt syd for huset, ca 50 m fra Havet, ca. 6 m o.h.

23. På Haversand på St. Molla , grd.24, br.1 ejer Lauritz Høy, findes en stenalderboplads ca 150 m syd for husene, ca. 15-18 m o.h., mid på ejdet der. Søk med fure er fundet, men ikke gemt. Der er sod, flint og skifer på pladsen. Olav Høy, St. Molla pr. Svolvær har fundet en del pæne sager, som ble givet med til museet. Godtgjørelsee skal sendes 25,- kr. - Fund 1951/127 Ts 4716 a - t.

24. Tæt nord for Haversand er fundet en middelalderdynge med ben ----?, hvalben, heiner ---? o.s.v., men intet er gjemt.

Tromsø, 7/11 -51 P. Simonsen


RAPPORT FRA BEFARING PÅ BRETTESNES, GNR. 1, 2, 3,
VÅGAN KOMMUNE, 23.08.86. v/Roger Jørgensen, Tromsø Museum.

I brev av 15.0 .86 fra Leif Pareli fremgår det at de registrerte kulturminnene står i fare for å bli ødelagt av veibygging og grustak.

Tore Linchausen, både eier grunnen og driver grustaket hyorfra det tas fyllmasse til (den private) veien som bygges ut til et planlagt fiskeoppdrettsanlegg.

Tidligere i forbindelse med ØK-registreringene i 1974, var her registrert to tufter, en rund og en oval, og to gravrøyser (Flybilledserie 4340 AB4, kart DY 238-5-2).

Vegen gikk mellom kulturminnene, kant i kant med tuft 2 (ØK-reg). Den var imidlertid lagt over en eldre utmarksveg slik at tufta ikke var ytterlige beskadiget. Grustakets skrent lå imidlertid bare 2,5 m fra tufta i SØ.

I Ø, men også i V, skar grustaket gjennom kulturlag inneholdende bein, tegl, krittpiper, keramikk og trekull. Tok prøve av dette med til R. Bertelsen som arbeidet i Vågan på dette tidspunktet. Fikk fra ham en bekreftelse på at dette var nyere tid.

I tillegg til de registrerte kulturminnene blei det S og V for grustaket registrert en rekke fordypninger i ura, tolket som steinaldertufter.

Stiller også spørsmål med om ikke den ene av de tidligere registrerte jernaldergravene, snarere er ei steinaldertuft.

Nyregistreringer. 1 m NNV for fornminne 4 (iflg. ØK-reg.).

Fornminne 5: Tuft tilnærma rund, diameter 6 m, dybde 0,3 m. Gressbevokst gulvflate, rullestein i vegg i dagen, bortsett fra i V der den var nokså lyngbevokst.

Forminne 6: (2 m SV for fornminne 4). Tuft, rund, diameter 5 m, dybde 0,4 m. Tufta er lyngbevokst bortsett fra i N der rullest6ein ligger i dagen.

Fornminne 7: (16 m VSV for fornminne 6). Tuft, rund, diameter 6 m, dybde 0,5 m i bakkant. Inni står ei rogn og gulvflata er gressbevokst.

Fornminne 8: (3,5 m SV for fornminne 7). Tuft, usikkert fornminne. Diameter3,5 , dybde 0,2 m. I den gressbevokste gulvflata vokser ei rogn.

I tilknytning til disse finnes flere fordypninger og hauger i ura både i SØ og SV for grustaket. Påviste disse nyregistreringene for T. Linchausen og blei enig med ham om at grustaket bare skulle utvides mot Ø der det ikke ville skade fredete kulturminner.

20.10.86.

Roger Jørgensen

R. Jørgensen

Kilde: Universitetsmuseet i Tromsø


Tilbake

toppen

Svolvær Historielag 2004 - 2016