Sist oppdatert
27.01.2016 9:40
Hovedsponsor

FORSIDEN | Om foreningen | Navnet Svolvær | Stedsnavn| Bybilder | Attraksjoner | Bykart | Reise til Svolvær | FORUM
Økonor Svolvær

- i går

-
STEINALDER
- VIKINGTID
- NYERE TID


- GAMLE BILDER
- GAMLE POSTKORT
- GAMLE HUS

- FILMKLIPP
- LOFOTFISKET

- PÅ FOLKEMUNNE
- MUSIKK
- KUNST
- KULTUR
- IDRETT

- SAGN & MYTER

- TINGSTEDET    KJEPSØY

- BØKER OM   SVOLVÆR

-
MAIL

 
Det gamle Vågar og tingstedet Kjepsøy

Gullmynt
med motiv av
vikingskip, -og et sjelett funnet på Haversand

Vågan, Lofoten.
Haversand og tapt gullmynt.

Opplysninger fra Kolbjørn Kolstad, Haversand i Lofoten - barnefødt på Haversand.

På Haversand skal det i sin tid være funnet en gullmynt på størrelse med en 5-øre. På den ene siden av mynten var det inngravert et vikingeskip (?), og på begge sider var det ellers inskripsjoner.

Men gullmynten er gått tapt. Den ble funnet for mange år siden av søsteren, nåv. fru Randi Angell (f.1899), Hopen. Vågan (Kabelvåg). Den ble funnet under potetoptaking på farsgården på Haversand. (John Kolstad, Haversand).

I alt er her to bruk, - det andre eies av brødr Edv. og Lauritz Høy, onkler til skolebestyrer (Julius) Høy i Kabelvåg.

På Høys part av Haversand skal det bl.a. være funnet et skjelett under potetoptak. Dette ble grav ned ovenfor gården, og det ble veltet steiner over. Skjelettrestene skulle det ennå være mulig å finne igjen.

Der skjelettet ble funnet er det et helt flatt jorde like nede ved stranden. Trolig er det et flatmarkgravfelt på denne flaten, da det også var her gullmynten ble funnet (på nabogården.

4/9-1952 H.E. Lund


Kommentar av Henrik Fauske/-

Dersom konservator Lund har rett i sin antagelse, at det er “et flatmarksgravfelt på denne flaten”, så tilsier dette at gravene kan ligge uunder feltet hvor begge gårdbrukerne på Haversand i årevis har dyrket poteter.

- En makaber tanke, men dette kan være mulig siden potetdyrking kun berører det øverste jordlaget, mens graver gjerne ligger på 6 fots dyp.

Skal vi forfølge denne tanken kan gudehovet i hedensk tid også ha stått på denne flaten nord for gården. Siden flaten er lokalisert til den store badestranden på stedet kan vi i, så tilfelle, antakelig her ha forklaringen på stedsnavnet Haversand, (altså et hedensk stedsnavn).

Dette er og påpekt i min artikkel (Henrik Fauske) HVA VAR DET GAMLE VÅGAR?Tilbake

toppen

Svolvær Historielag 2004 - 2016