Sist oppdatert
25.01.2016 8:48
Hovedsponsor

FORSIDEN | Om foreningen | Navnet Svolvær | Stedsnavn| Bybilder | Attraksjoner | Bykart | Reise til Svolvær | FORUM
Økonor Svolvær

- i går

-
STEINALDER
- VIKINGTID
- NYERE TID


- GAMLE BILDER
- GAMLE POSTKORT
- GAMLE HUS

- FILMKLIPP
- LOFOTFISKET

- PÅ FOLKEMUNNE
- MUSIKK
- KUNST
- KULTUR
- IDRETT

- SAGN & MYTER

- TINGSTEDET    KJEPSØY

- BØKER OM   SVOLVÆR

 
Aktualitetssiden - Minnekorset - Kostnader

Kostnader i forbindelse med utlån av minnekors etter Christoffer Olessoen fra 1569 for utstilling i Svolvær kirke.

Utarbeidelse av monter til korset:
Firmaet FabelForm A/S i Trondheim har stipulert en pris på utforming av en klimatisert monter til korset. Monteren vil bli utarbeidet i tre og glass, i henhold til standarder for museumsmontre. Monteren er utstyrt med skuff for silicagel (klimatiseringsmaterialet) og et støttestativ for korset. Kostnaden vil ligge på rundt kr 30.000,- for monter og teksting. I tillegg kommer frakt av monteren fra Trondheim til Svolvær.

I forbindelse med utarbeidelse av støtteanordningen for korset i er det mulig at det må lages en ”dummy” av korset her ved Tromsø Museum, Universitetsmuseet (TMU) med samme form og mål som originalkorset. Denne kopien vil da bli sendt FabelForm til bruk ved utforming av monteren. Alternativt vil det måtte sendes bilder av korset til FabelForm.

Regenerering av klimatiseringsmaterialet:
Siden monteren er klimatisert, må klimatiseringsmaterialet med jevne mellomrom regenereres. Dette foregår ved at materialet tas ut av skuffen og gis en kort oppvarming i en vanlig stekeovn. Nærmere prosedyre vil bli gitt, men det er svært viktig for utlåner at dette arbeidet blir utført med regelmessighet. Låner må derfor forplikte seg til å avse personellmessige ressurser til dette arbeidet i hele utlånsperioden. Anslagsvis må arbeidet utføres to-tre ganger i året.

Måling av klima i monter:
For å kunne dokumentere at klimaet i monteren til en hver tid er optimalt i henhold til anbefalt temperatur og fuktighet, ca. 15–18 grader C og ca. 50% relativ fuktighet, må det foretas løpende målinger ved hjelp av en datalogger som plasseres i monteren. Prisen for dataloggeren er ca. kr. 3.500,- og kan kjøpes hos Arkivprodukter A/S, tlf. 62 52 13 51. Dataloggeren må avleses via PC, og papirutskrift av målingene må tilsendes TMU med jevne mellomrom.

Frakt av kors og montering i monter:
Korset må fraktes til Svolvær kirke med kurér fra TMU. Dette utføres av teknisk konservator ved Fagenhet for nyere kulturhistorie, som monterer korset etter anvisning fra FabelForm. Originalgjenstanden transporteres i en spesialtilpasset kasse som utarbeides her ved museet. Frakten kan foregå med bil, hurtigrute eller fly. Utgifter til reise og opphold for teknisk konservator må dekkes av låner.

Tilsyn med utstillingen:
Låner må påregne at utlåner foretar det nødvendige tilsyn av gjenstanden anslagsvis annethvert år. Reise- og oppholdsutgifter dekkes av låner.

15.05.07
John Hansen
Teknisk konservator
Fagenhet for nyere kulturhistorie


<< tilbake

toppen
Svolvær Historielag 2004/2016